Legalització

Oferim serveis de legalització per a instal·lacions fetes per nosaltres:
• Projectes de legalització i tràmits
• Projectes "Clau en pany"
• Auditoria i adequació d'instal·lacions segons reglaments d'aplicació
• Formació Tècnica i en Seguretat
• Automatització i control
• Altres serveis