Biomassa

La biomassa és matèria orgànica d’origen animal, vegetal o transformat per medis naturals o artificials la qual es aprofitable energèticament. El que caracteritza a la biomassa es el seu cicle neutre o net d’emissions ja que les plantes regulen l’emissió de CO2 que alliberen en la seva combustió.

APLICACIONS
• Instal·lacions de calderes mixtes biomassa-fuel
• Reutilització de subproductes de processos productius
• Aprofitament integrat d’energies renovables
• Instal·lació de calderes de biomassa

IMPROS estudia els residus procedents de certs processos industrials agrícoles i ramaders per poder elaborar unes instal·lacions de biomassa que ofereixin la major independència energètica possible.