Aplicacions

Aeroports
Museus
Centres de processos de dades
Centres de Salut
Hospitals

Residències
Hotels
Locals amb risc d'incendi i explosió
Centres d'Oci
Centres Comercials

Garatges
Piscines
Locals
Balnearis
Oficines
Edificis d'habitatges

Establiments Industrials
Estacions de transport
Sales netes
Habitatges unifamiliars
Etc ...