Mateniments

L’objectiu d’IMPROS en els processos productius és assegurar una funció contínua treballant sempre sota les millors condicions tècniques i estalvi energètic sense deixar que les condicions externes adverses perjudiquin el procés.

OBJECTIUS
• Optimitzar la producció i / o funcionament de les instal·lacions
• Allargar la vida útil de les instal·lacions
• Reduir els costos per avaries
• Disminuir la despesa per nous equips
• Maximitzar la vida útil dels equips
• Minimitzar els impactes associats a la gestió de residus
• Augmentar l'eficiència energètica del procés
• Millorar la Petjada Ecològica Corporativa
• Quantificar el Certificat Blanc de les empreses
• Contribuir a la Responsabilitat Social de les empreses

SERVEIS DE CONDUCCIÓ PRESENCIAL
• Manteniment presencial d'instal·lacions a temps parcial.
• Manteniment presencial d'instal·lacions a temps complet
• Manteniment integral d'edificis

SERVEIS DE MANTENIMENT
• Manteniment planificat (predictiu, preventiu i correctiu)
• Manteniment no planificat serveis emergències
• Tractament per a la prevenció de la Legionel·la
• Gestió d'incidències
• Gestió centralitzada i telegestió
• Implantació pla de manteniment en indústries
• Implantació pla de manteniment en edificis
• Monitorització
• MAO
• Manteniment amb personal adscrit a edificis
• Manteniment garantia total
• Gestió de recanvis
• Servei postvenda (SAT)
• Extensió de garantia
• Reparació d'equips
• Servei 24 hores / 365 dies
• Vehicles especialment equipats per a atenció d'avaries
• Contractes d'explotació tèrmica
• Reformes i renovació d'instal·lacions
• Substitució combustibles
• Instal·lació d'energies renovables
• Qualitat de l'aire
• Manual d'ús i Manteniment
• Termografia
• Gestió de subvencions
• Inspeccions per organismes de control autoritzats (OCA)
• Preparació de documentacions per organismes oficials
• Gestió de les inspeccions periòdiques
• Gestió de residus
• Servei d'assessorament legal i Mediambiental