Compliment del CTE

El CTE estableix els requisits bàsics que tot edifici ha de complir en termes de habitabilitat i seguretat.

IMPROS assegura el compliment del document bàsic del CTE DB-HE: Estaalvi d’Energia. Consta dels següents documents:
• DB-HE0: Limitació de demanda energètica.
• DB-HE1: Limitació de demanda energètica.
• DB-HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
• DB-HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.
• DB-HE4: Contribució solar mínima d'ACS.
• DB-HE5: Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.