Manteniment correctiu

Només es procedeix a arreglar l’equip una vegada ha patit una averia.

Les conseqüències que presenta seguir aquest manteniment són:
• Parades no previstes
• La planificació del temps que estarà el sistema fos d'operació no és predictible
• En producció afecta les cadenes productives
• Presenta costos per reparació i recanvis no pressupostats

IMPROS té com a objectiu no arribar a realitzar aquest tipus de reparacions ja que normalment solucionem els desajustos en el manteniment preventiu. En el cas d’arribar a aquests casos intervenim de manera ràpida i fiable.