Classificació

Empresa contractista d’obresEmpresa contractista d’obres
- Categoria: Instal·lacions elèctriques, mecàniques de ventilació, calefacció i climatitzacióServeis de l’Empresa
- Categoria: Manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques, de calefacció i aire condicionat

Certificats d'Empresa Autoritzada
- Registre d'establiments industrials
• Instal·lacions Elèctriques de baixa i alta tensió
• Instal·lacions tèrmiques en edificis
• Instal·lacions de subministrament d'aigua
• Instal·lacions frigorífiques
• Instal·lacions equips a pressió
• Sistemes i instal·lacions de protecció contra incendis