Gestió de recanvis

Ens preocupem de recomanar i dimensionar l’stock mínim de recanvis que cada instal·lació por requerir individualment. Poden ser:

• Criticitat de l'equip: Crític / Important / Prescindible
• Consum: Recanvis de consum habitual i baix cost
• Termini d'aprovisionament
• Cost de la peça