Telegestió

Perquè sabem que no és suficient amb elaborar unes instal·lacions eficients, gestionem els subministres energètics i controlem el funcionament amb un manteniment eficaç que garanteix un bon funcionament de tota la instal·lació.

Per a tenir un control de la instal·lació implementem un Sistema de Gestió Técnica Centralitzada que ens manté informats de l’estat d’aquesta, permetent-nos registrar dades per avaluar el funcionament al llarg del temps.

La telegestió ens proporcions els avantatges següents:

• Monitorització de la instal·lació en temps real
• Notificació d'avaries, fins i tot abans que es produeixin, o el client les percebi
• Anàlisi de funcionament amb registres d'històrics i gràfics de tendència
• Control de la instal·lació per mitjà de dispositius electrònics on-line
• Estalvi energètic

El servei que oferim en la instal·lació d’un Sistema de Gestió Técnica Centralitzada comprèn:

• Desenvolupament del projecte
• Disseny del programa de control de les instal·lacions
• Integració de la seva totalitat de les instal·lacions de l'edifici
• Instal·lació física del Sistema de Gestió Centralitzada
• Manteniment de les instal·lacions assistides pel Sistema de Telegestió Centralitzada