Objectius

Objectius

A IMPROS tenim una gran capacitat per donar resposta a la ràpida evolució i diversificació de la societat. En aquest marc d'activitat on intervenen diferents àrees de coneixement i diferents perfils professionals, IMPROS es converteix en una empresa completa, preparada i versàtil, amb capacitat d'oferir i integrar un conjunt de serveis, satisfent les necessitats de la nostra societat en cadascun dels seus moments i situacions.

Tenim especial cura en proporcionar qualitat i solucions eficients que satisfacin des de particulars fins a grans empreses u organitzacions.

Professionalitat

Mitjançant la capacitat per a realitzar el treball amb rapidesa i eficàcia, sent acords amb uns valors ètics de confidencialitat i discreció envers els nostres clients.

Sostenibilitat

Mitjançant l'enteresa, la constància i la fermesa, en el compromís diari dels resultats econòmics, socials i mediambientals, oferint solidesa i seguretat als nostres clients.