Aplicació

DESPATX D’ARQUITECTURA – ENGINYERIES – EMPRESES PROMOTORES
Oferim el nostre coneixement per a la elaboració de tot tipus d’estudis, escollint sempre el sistema de producció i filosofia de funcionament idoni a les necessitats del client. Estudiant l’entorn de la ubicació de l’edifici per aprofitar les fonts gratuïtes d’energia amb la finalitat d’una mínima despesa energètica.
Confiem plenament que la inversió en el disseny d’un projecte, estalvia costos durant l’execució, posada en marxa i explotació durant tota la vida útil de l’edifici.

EMPRESES CONSTRUCTORES
Serveis en instal·lacions ja projectades:
• Projectes integrals: Realitzant les instal·lacions d'un edifici, facilitant la coordinació entre els diferents gremis
• Oferim millores significatives durant l'execució de l'obra.
• Posada en marxa de les instal·lacions

GRANS INDUSTRIES
Oferim les millores següents en industries per tal d’aspirar sempre a una millor productivitat:
• Rendiment de les instal·lacions
• Optimització del funcionament
• Identificació d'excessos de consums o pèrdues energètiques
• Assessoria personalitzada i continuada

CLIENTS PARTICULARS
El treball en equip i col·laboració entre els nostres treballadors i la comunicació d’aquests amb el client fan que la gestió i manteniment de cada instal·lació sigui més acurada

Oferim:

• Noves instal·lacions i reformes de les existents
• Adequació d'instal·lacions a normativa
• Manteniments individualitzats
• Serveis d'intervenció i reparació 24h/365 dies