Disseny integral

A IMPROS elaborem tot tipus de projectes escollint el sistema de producció i funcionament més adient al client i a l’entorn, aprofitant els recursos energètics sostenibles i buscant una despesa energètica mínima.
Disposem d’un equip molt preparat en els diferents àmbits d’aquest sector, per això a IMPROS destaquem per la nostra fiabilitat.