Política Empresarial

La Direcció de IMPROS TÈCNICS, S.L. (des d'ara IMPROS), a través de la present política corporativa, volem transmetre, tant als treballadors de l'empresa com als diferents grups d'interès, els compromisos que adquirim pel que fa a qualitat, innovació, ètica professional i sostenibilitat.

       La nostra visió és convertir-nos en una de les empreses referents de la Àrea Metropolitana i posicionar-nos entre els millors, a nivell sectorial, en quant a la qualitat i eficiència dels serveis que prestem als usuaris, sempre alineats amb les línies estratègiques de l'empresa.

       El nostre servei s'ha d'enfocar cap al client amb l'objectiu de cobrir i satisfer les seves necessitats i expectatives.

Volem, dins les nostres possibilitats, donar el màxim nivell d'eficàcia i eficiència a l'Organització. Per a això, s'han sistematitzat les principals activitats i processos de l'empresa i s'ha implementat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) UNE-EN ISO 9001: 2015 que compta amb tot el nostre suport i compromís. 

Us exposem els principis fonamentals que regiran a la nostra empresa i als quals ens comprometem com a Direcció:

 

Anualment, ens comprometem a revisar aquesta política, actualitzant-la i adaptant-la a la nostra realitat.

Aquesta política empresarial ha d'estar exposada, a disposició de totes les parts interessades, treballadors, clients, contractistes i altres col·laboradors.

La nostra missió és la prestació d'un servei segur, eficaç i eficient i que la millora contínua sigui un valor de la nostra empresa.

Disposem de fulles de reclamació*