Manteniment preventiu

El manteniment preventiu es quan es porta un control de les condicions de l’estat de l’equip que permet anticipar-nos a la reparació abans no hi hagi una avaria. Amb el conjunt dels manuals dels fabricants i l’experiència pròpia determinem el moment de reparació.

• Es realitza en sota un programa prèviament elaborat
• Es planifiquen els treballs i els temps estimats
• Està destinat a certs equips específics
• Permet comptar amb un pressupost aprovat per l'empresa