Servei 24 h / 365 dies

IMPROS garanteix un servei d’assistència 24h/365:

• Personal altament qualificat
• Telèfon de guàrdia 24h / 365 dies
• Control remot per accedir immediatament als seus sistemes. Estalviant desplaçament d'un tècnic, reducció costos i temps de resolució
• Servei d'alarmes via sms o correu electrònic
• Desplaçament d'un tècnic