Geotèrmica

L’energia geotèrmica es basa en l’aprofitament de la calor de l’interior de la terra. La implementació geotèrmica més utilitzada és l’aprofitament directe a través d’una bomba de calor geotèrmica, utilitzant l’energia de sòls poc profunds per escalfar i refrigerar edificis.
Aquests sistemes utilitzen la temperatura constant de la terra per a regularitzar la temperatura de la zona desitjada. Als mesos freds com a font de calor i als mesos càlids com a medi dissipador.

APLICACIONS
• Escalfament d'aigua de processos, assecat d'aliments i fusta, aigua calenta sanitària
• Climatització amb bomba de calor
• Climatització d'hivernacles i granges
• Aprofitament integrat d’energies renovables
• Calefacció, aigua calenta sanitària i climatització de piscines

IMPROS té experiència tant en instal·lacions domestiques com en industries estudiant en cada cas quin és el sistema de captació més adequat; captació vertical u horitzontal depenent de si es disposa de llacs, rius o aigües subterrànies.