Solar fotovoltaica

L’energia solar fotovoltaica és una tecnologia fiable i de fàcil instal·lació. Les cèl·lules fotovoltaiques reben l’energia solar en forma de fotons i els transformen a energia elèctrica de manera immediata.

APLICACIONS
• Aprofitament integrat d’energies renovables
• Instal·lacions no connectades a la xarxa
• Instal·lacions connectades a xarxa
• Refugis
• Aparells autònoms
• Granges - Il·luminació
• Sistemes de bombament
• Senyalització
• Estacions meteorològiques
• Repetidors de comunicació

IMPROS recomana l’utilització d’aquesta tecnologia quan es requereix poca potència i la disponibilitat de la xarxa elèctrica es complicada.